07 Ara 2023

Genel Kurul Duyurusu

Genel Kurul Duyurusu

Şirketimizin 2022 senesi olağan genel kurul toplantısı 22/12/2023 tarihinde, saat: 15:00’da, YENİŞEHİR MAH. MİLLET CAD. NO: 31 PENDİK / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
 
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu rica olunur.
 
22/12/2023 Tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
 
                                                             
GÜNDEM:
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
3- Sirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası,
6- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
7- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve görüşülmesi,
8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi ve görüşülmesi
9- Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi
10- Dilek, temenniler ve kapanış.
 
Vekaletname Örneğine ulaşmak için tıklayınız

DİĞER HABERLER
Tüm Haberler
EMİNEVİM
Eminevim BDDK Lisansını Yeni Genel Müdürlük Binasında Karşıladı
EMİNEVİM
Eminevim Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı’na Nuh Suat Karataş Atandı
EMİNEVİM
Eminevim’ in mükemmel müşteri deneyimi yönetimine iki A.C.E. Diamond Birincilik Ödülü