Müşteri odaklı ve kaliteli hizmet
Müşteri odaklı ve kaliteli hizmet
 İnsana değer vermek
İnsana değer vermek
 Adaletli olmak
Adaletli olmak
 Helal kazancı ilke edinmek
Helal kazancı ilke edinmek
 İş ahlakı ve etiğine değer vermek
İş ahlakı ve etiğine değer vermek
 Katılımcılığı ve paylaşımı desteklemek
Katılımcılığı ve paylaşımı desteklemek
 Müteşebbisliğe önem vermek
Müteşebbisliğe önem vermek
 Çevreye karşı saygılı olmak
Çevreye karşı saygılı olmak