Vizyon
Vizyon
Küçük tasarruf ve sermaye tutarları ile büyük yatırımların yapıldığı elbirliği sisteminin gücüyle, bulunduğu sektöre yön veren, kurumsal değerlere bağlı, sürdürülebilir büyüme odaklı şirketlerden oluşan bir topluluk olmak.
Misyon
Misyon
Sürdürülebilir ve sinerji oluşturacak yatırımlarla ülke ekonomisine katma değer oluşturmak.